Liên hệ

 

STT

PHÒNG BÁN HÀNG KHU VỰC

THÔNG TIN LIÊN HỆ

1

Tân An

36 Võ Công Tồn, phường 1, Thành Phố Tân An

ĐT: 0272 3.820.171

2

 Bến Lức - Thủ Thừa

194 Quốc lộ 1A, Khu phố 7, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức

ĐT: 0272 3. 639.639

3

 Đức Hòa - Đức Huệ

Ô 7, Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa

ĐT: 0272 3.779.779

4

Cần Đước - Cần Giuộc

Khu 1A, Quốc lộ 50, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước

ĐT: 0272 3.885.999

5 Tân Thạnh - Thạnh Hóa

Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh

ĐT: 0272 3.941.000

6 Vĩnh Hưng - Tân Hưng
33 đường Long Khốt, khu phố 4, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng
ĐT: 0272 3.979.666

7

Kiến Tường – Mộc Hóa

14 đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thị xã Kiến Tường

ĐT: 0272 3.956.666

8

 Châu Thành - Tân Trụ

Khóm 3, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành

ĐT: 0272. 3.878.999